We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page
23 Temmuz 1908

Yeni bir dönem açılıyor:

2. Meşrutiyet’in ilanı

Yeni bir dönem açılıyor: 2. Meşrutiyet’in ilanı

Osmanlı Anayasası’nın yeniden ilân edilmesiyle birlikte fikri tartışmalar canlanmış ve İslamcı dergiler hayat bulmaya başlamıştır.

1 Ağustos 1908

Sırat-ı Müstakim yayına başlıyor

Mehmet Âkif Ersoy‘un desteği ile Eşref Edip Fergan’ın başyazarlığında yayımlanan dergi İslamcı dergilerin ilki olma özelliğine sahiptir.

1 Eylül 1908

Beyânülhak çıkıyor

Aralarında Elmalılı Hamdi Yazır’ın da olduğu ulema kökenli İslamcıların yayımlamaya başladığı dergi 1912’ye kadar 182 sayı devam etti.

1 Kasım 1908

Kürd Teâvun ve Terakki Gazetesi

Okumak İçin Tıklayın

İstanbul’da Kürtçe neşriyat

Kürd Teâvun ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olan Kürd Teâvun ve Terakki Gazetesi, İstanbul’da yayın hayatına başlamıştır.

1 Mart 1909

Mutasavvıfların dergisi:

Ceride-i Sufiyye

Ceride-i Sufiyye'yi okumak için tıklayın

Mutasavvıfların dergisi: Ceride-i Sufiyye

II. Meşrutiyetin ilanından sonra yayımlanan dinî-tasavvufî mecmuadır. Diğer dergilerden ayrıldığı en önemli nokta tarikat meselelerine geniş yer vermiş olmasıdır.

1 Nisan 1909

Volkan Gazetesi

Okumak İçin Tıklayın

Volkan Gazetesi ve 31 Mart Vakası

İttihat ve Terakki Fırkası’nın katı muhalifi Derviş Vahdeti tarafından kurulmuş olan İttihad-i Muhammedi Fırkası’nın yayın organı olan Volkan, 31 Mart olaylarına aktif destek vermiştir.

1 Eylül 1909

Siyaset ve tasavvuf: Muhibban

Ana maksadının tasavvufu herkesin anlayacağı bir dille ortaya koyarak kamuoyunu bilgilendirmek olduğunu beyan eden fakat siyasî makalelerin ön plana çıktığı ve ayrıca Osmanlı yemek kültürüne yer veren bir dergi.

1 Nisan 1910

Tearüf-i Müslimin

Okumak İçin Tıklayın

Tatar Müslümanların dergisi: Tearüf-i Müslimin

Sırat-ı Müstakim’den ayrılan Tatar Müslüman aydınlar tarafından kurulan derginin ana hedefi Müslüman ülkeleri birbirinden haberdar etmek ve İslam birliğini tesis etmektir.

1 Nisan 1910

“İttihad hayattır, tefrika memattır.”

Şehbenderzade Ahmed Hilmi tarafından neşredilen Hikmet, körü körüne Batı hayranlığına düşmüş sözde aydınlara karşı mücadele eden İslamcılığın önemli yayın organlarındandır.

1 Mart 1912

Sebilürreşad

Sırat-ı Müskatim, 183. Sayısı itibariyle Sebîlü’r-reşâd adıyla yayımlanmaya başladı. Dergi, Takrir-i Sükûn Kanunu’yla kapatılana kadar 641 sayı neşredildi.

Top
LOADING CONTENT